logo constfin

20 lat doświadczenia

TROCHĘ O NAS

I O FIRMIE

Jesteśmy grupą inżynierów o ponad dwudziestoletnim doświadczeniu w wytwarzaniu konstrukcji stalowych budowlanych i maszynowych. Specjalizujemy się w wsparciu technicznym przy produkcji konstrukcji stalowych oraz elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze. Personel spawalniczy posiada kwalifikacje potwierdzone dyplomem Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), zaś personel badań nieniszczących (NDT) – certyfikaty kompetencji II i III stopnia zgodnie z normą PN-EN 473.

DOŚWIADCZENIE

POZWALAJĄCE NA

iso

PN-EN ISO 9001

Przygotowanie i wdrożenie systemów Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001.

iso

PN-EN ISO 3834

Przygotowanie i wdrożenie wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 3834.

iso

PN-EN 1090

Przygotowanie i wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 1090.

OFERTA

CO PROPONUJEMY


Zarządzanie projektami

Nasi inżynierowie prowadzą doradztwo w zakresie zarządzania projektami produkcyjnymi. Nasze doświadczenie pozwala nam wdrożyć i nadzorować rentowne prowadzenie produkcji. Nasze działanie powodują wzrost konkurencyjności naszych klientów i wzrost ich zysków.


Nadzór spawalniczy

Prowadzimy nadzór spawalniczy nad pracownikami i całym procesem wytwórczym u Klienta. Prowadzimy szkolenie i praktyczne warsztaty podnoszące jakość i efektywność spawania.


Badania nieniszczące

Połączenie spawane musi zostać dokładnie skontrolowane. Należy tego dokonać sposobami nie naruszającymi wytrzymałości konstrukcji ani jej powierzchni.


Badania wizualne VT

Kontrola wizualna jest najpowszechniej stosowaną metodą spośród wszystkich badań nieniszczących. Badanie VT jest pierwszym etapem kontroli gotowego złącza spawanego. Oględziny przeprowadzane są okiem nieuzbrojonym, uzbrojonym lub przy pomocy urządzeń np. boroskopu, endoskopu itp. w zależności od kształtu badanego elementu i dostępności do powierzchni badanej.

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Metoda magnetyczno-proszkowa to rodzaj badania nieniszczącego mającego na celu wykrywanie nieciągłości powierzchniowych i wewnętrzne połączone z powierzchnią  materiałów ferromagnetycznych. W metodzie tej stosowane są techniki badania przy użyciu światła ultrafioletowego – światła białego lub UV. Wydajność i czułość tej metody sprawia, że badania MT to standardowy wymóg kontroli jakości wyrobów przemysłowych, złączy spawanych z przeprowadzoną obróbką cieplną – wyżarzania odprężającego.


Badania penetracyjne PT

Metoda penetracyjna jest szeroko stosowana do badania materiałów o właściwościach ferro-, para- lub diamagnetycznych . Metoda PT wykorzystywana jest do wykrywania defektów spoin, materiału na powierzchni lub w celu wykrycia otwartych pęknięć powierzchniowych. Podobnie do metody magnetyczno-proszkowej badania mogą być wykonywane przy użyciu techniki barwnej lub fluorescencyjnej.


Badania ultradźwiękowe UT

Badanie ultradźwiękowe jest wszechstronną metodą badań nieniszczących z wykorzystaniem fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości w celu wykrycia nieciągłości wewnętrznych w szerokiej gamie materiałów. Jest ona powszechnie stosowana do badania: połączeń spawanych, odkuwek, kęsów, prętów , rur oraz wielu innych elementów. Metoda ta umożliwia zbadanie elementów w objętości o grubości od 2mm. Ultradźwiękowe pomiary grubości UTT umożliwiają zbadanie grubości w zakresie od 0,8 – 200 mm w  jednostronnie dostępnych elementach.


Konstrukcje stalowe

Na życzenie klienta podejmujemy działania kooperacyjne polegające na znalezieniu podwykonawców do projektu, nadzorowaniu ich działań oraz odbiorze technicznym i jakościowym wytworzonych elementów.

KONTAKT

POWIEDZ CZEŚĆ!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania, które Cię nurtują. Wyślij do nas e-mail albo złóż nam wizytę.

ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice

Copyright 2016 © All rights reserved. Constfin | ACTIV-NET